Vmsa.nl
Home » Kwaliteitskaders zorg

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en gehandicaptenzorg 

 

Van  Milaan Scholing & Advies biedt ondersteuning bij implementeren van het beide kwaliteitskaders. 

Ondersteuning bijvoorbeeld bij 

  • Teamreflectie
  • collegiale consultatie  
  • client interviews en
  • ondersteuning van cliëntenraden.  

Ook is ondersteuning bij het opstellen van het  kwaliteitsplan of verslag mogelijk. 

 

De scholing vanuit Van Milaan Scholing & Advies kan in aanmerking komen voor accreditatie bij Het Kwaliteitsregister V&V. 

Dit is een registratiesysteem op waarin verpleegkundigen niveau 4/5 en verzorgenden niveau 3 kunnen vastleggen wat zij doen aan deskundigheidsbevordering. Ook begeleiders in de gehandicaptenzorg en GGZ worden gezien als verzorgenden en kunnen zich registreren in dit kwaliteitsregister.

Van Milaan Scholing & Advies kan op uw verzoek studiepunten voorleggen ter accreditatie.

Voor meer informatie:

www.kwaliteitsregistervenv.nl