Home » Kwaliteitskaders zorg

Kwaliteitskaders

Van  Milaan Scholing & Advies biedt ondersteuning bij opstellen rapportage vanuit de kwaliteitskaders

Verpleeghuiszorg, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Beschermd wonen

Daarbij biedt zij ondersteuning bij bijvoorbeeld: 

  • jaarrapportage
  • Teamreflectie
  • collegiale consultatie  
  • client interviews en
  • ondersteuning van cliëntenraden.