Studiedag Meldcode Veilig Thuis 2019

VMSA verzorgd studiedagen op maat.

Deelnemers leren huiselijk geweld te signaleren en bespreekbaar te maken. De training is dynamisch met afwisselende werkvormen gericht op eigen attitude en oefening van vaardigheden. In deze training wordt geoefend met behulp van eigen casuïstiek. Van de deelnemers wordt een actieve inbreng verwacht evenals de bereidheid om kritisch naar het eigen functioneren te kijken. 

 

ACCREDITATIE PUNTEN te behalen voor SCHOLING JEUGDZORG WERKERS SKJ

Deze module kan op verzoek ook worden geaccrediteerd voor het Kwaliteitsregister V&V

 

De deelnemers ontvangen een bewijs van deelname.