Vmsa.nl
Home » SKJ- Meldcode VeiligThuis

Studiedag Meldcode Veilig Thuis 2019

Deze studiedag is speciaal ontwikkeld voor wijkteams en betrokken medewerkers en richt zich op:

Inzicht in het begrip veiligheid en wat dit betekent voor de ontwikkeling van kinderen het herkennen en signaleren van onveilige situaties voor kinderen gespreksvoering met ouders en kinderen over vermoedens van mishandeling, onveiligheid, verwaarlozing of misbruik en over de gewenste (veilige) situatie; met aandacht voor de sterke kanten van een gezin en wat er goed gaat het identificeren en creëren van een veilig netwerk rondom het gezin het maken van een plan om een veilige situatie te creëren; een veiligheidsplan, met concrete afspraken over hoe de veiligheid door gezin en netwerk wordt hersteld en geborgd voor de toekomst het ontwikkelen van zelfvertrouwen van de wijkteam-medewerker om deze stappen te zetten de interactie met het gemeentelijk preventiebeleid.

Vanaf 2019 is de code aangepast. deze studiedag is gericht op deze vernieuwde werkwijze. 

 

Deelnemers leren huiselijk geweld te signaleren en bespreekbaar te maken. De training is dynamisch met afwisselende werkvormen gericht op eigen attitude en oefening van vaardigheden. In deze training wordt geoefend met behulp van eigen casuïstiek. Van de deelnemers wordt een actieve inbreng verwacht evenals de bereidheid om kritisch naar het eigen functioneren te kijken. Afhankelijk van de u wensen wordt de training geheel voor u op maat ingericht.

Duur: 2 dagdelen

 

ACCREDITATIE PUNTEN: 3 SCHOLING JEUGDZORG WERKERS 

Deze module kan op verzoek ook worden geaccrediteerd voor het Kwaliteitsregister V&V

 

De deelnemers ontvangen een bewijs van deelname.

Laat een berichtje achter voor meer informatie over deze scholing