Onze scholing kan in aanmerking komen voor accreditatie bij het Kwaliteitsregister V&V. 

Dit is een registratiesysteem op waarin verpleegkundigen niveau 4/5 en verzorgenden niveau 3 kunnen vastleggen wat zij doen aan deskundigheidsbevordering. Ook begeleiders in de gehandicaptenzorg en GGZ worden gezien als verzorgenden en kunnen zich registreren in dit kwaliteitsregister.

Van Milaan Scholing & Advies kan op uw verzoek studiepunten voorleggen ter accreditatie.

Voor meer informatie:

www.kwaliteitsregistervenv.nl 

 

Bijscholing Jeugdhulp in de regio 

Wij organiseren studiebijeenkomsten gericht op actualisering jeugdhulp in de regio op gebied van rechtmatigheid en toegang van zorg.

Doorgaans wordt de scholing op verzoek geboden en is er geen open inschrijving. 

De studiedagen geschikt voor ervaren medewerkers sociaal wijkteam, jeugdteam, CJG, zorgaanbieders, behandelaars, beleidsmedewerkers Gemeenten en kan ook worden ingezet voor hulpverleners die de client ondersteunen bij een aanvraag. 

Doelstelling: De medewerker weet een hulpvraag te beschrijven, af te wegen en besluiten van de gemeente of CIZ in kader van rechtmatigheid te beoordelen en kan de zorgvrager informeren over de werkwijze en beleid van de betreffende gemeente of overheidsinstantie.

Duur: 1 dagdeel van 3 uur en 1 uur zelfstudie

accreditatie: 4 punten SKJ

werkwijze: incompany 

Neem voor meer informatie contact met ons op. 

De deelnemers ontvangen een  Bewijs van deelname.