Van Milaan Scholing & Advies is ontstaan vanuit opgedane ervaringen in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en psychiatrie. Zowel in de rol als zorgverlener, indicatiesteller, mediator  en als docent. 

Lucia van Milaan is eigenaar van Van Milaan Scholing & Advies en heeft met haar opgedane ervaring zich vooral gericht om complexe zorgregels en is in staat deze te vertalen naar de praktijk. Ingewikkelde regels bieden mogelijkheden, maar het gaat niet altijd zoals men had bedacht.

 

Activiteiten die zij biedt: 

  • Toegang naar zorg

  • Meerzorg Wlz 
  • Bezwaar en beroep in het sociaal domein, Wijkverpelging en WLZ

  • Het opzetten van een zorgonderneming (inclusief contacteren met zorgkantoor, zorgverzekeraar  of gemeente) 

  • Ondersteuning bij Kwaliteitskader s oudersnzorg en gehandicaptenzorg, wijkverpleging en beschermd wonen
  • Toetsen van zorgaanbieder op eisen van de Inspectie Gezondheidszorg Jeugd IGJ

  • Ondersteunen bij geschillen