Vmsa.nl
Home » Profiel VMSA

 

Van Milaan Scholing & Advies is vanuit haar ervaringen uit het werkveld (ouderenzorg, gehandicaptenzorg en psychiatrie) ontstaan vanuit het de taak als indicatiesteller en de complexe regelgeving daar omheen.

 

Lucia van Milaan is eigenaar van Van Milaan Scholing & Advies en heeft haar opgedane ervaring binnen de zorg, waaronder  de ouderenzorg, psychiatrie en gehandicaptenzorg, ingezet om complexe regels te vertalen naar de praktijk. Het plaatsen van de regelgeving in de context van verschillende aanpalende wetgeving is daarbij haar grootste aandachtspunt, zoals;

 

  • Toepassen van de WMO, Jeugdwet en Participatiewet: van vraag naar toegang

  • De rol van de Zorgverzekeringswet en de indicerende Wijkverpleegkundige

  • Passend onderwijs en recht op onderwijs

  • Bezwaar en beroep in het sociaal domein en WLZ

  • Het opzetten van een zorgonderneming

  • Ondersteuning bij veranderprocessen 
  • Ondersteuning bij Kwaliteitskader 2017 Verpleeghuiszorg en Gehandicaptenzorg
  • Toetsen van zorgaanbieder op eisen van de Inspectie Gezondheidszorg of Jeugdhulp