De geboden scholing kan in aanmerking komen voor accreditatie bij het Kwaliteitsregister V&V. 

Dit is een registratiesysteem op waarin verpleegkundigen niveau 4/5 en verzorgenden niveau 3 kunnen vastleggen wat zij doen aan deskundigheidsbevordering. Ook begeleiders in de gehandicaptenzorg en GGZ worden gezien als verzorgenden en kunnen zich registreren in dit kwaliteitsregister.

Van Milaan Scholing & Advies kan op uw verzoek studiepunten voorleggen ter accreditatie V&VN en registerplein.

Voor meer informatie:

www.kwaliteitsregistervenv.nl 

 

Bijscholing Jeugdhulp in de regio 

Wij organiseren studiebijeenkomsten gericht op actualisering jeugdhulp in de regio op gebied van rechtmatigheid en toegang van zorg.

De scholing wordt op verzoek geboden er is geen open inschrijving. 

De scholing kan in aanmelding komen voor accreditatie SKJ en/of registerplein. 

 

Neem voor meer informatie contact met ons op.