De weg vinden binnen het woud van regels?

                                            Van Milaan Scholing & Advies als gids en routewijzer!

Het zorgstelsel maakt voortdurend grote veranderingen door. Deze veranderingen hebben een dynamisch effect op de dagelijkse uitvoering van verzorgende en begeleiders en bedrijfsvoering.

 

VMSA heeft kennis over toegang, uitvoering en mogelijkheden van:

  • Wet langdurige zorg
  • Jeugdwet
  • Wet Maatschappelijke ondersteuning
  • Zorgverzekeringswet
  • Participatiewet
  • Wet Toetreding zorgaanbieders 
  • Inkooptrajecten naar gecontracteerde zorg