Vmsa.nl

De weg vinden binnen een woud van regels?

                                            Van Milaan Scholing & Advies als gids en routewijzer!

Het zorgstelsel maakt voortdurend grote veranderingen door. Deze veranderingen hebben een dynamisch effect op de dagelijkse uitvoering van verzorgende en begeleiders en bedrijfsvoering.

 

Welke zorg is er nodig en waar moet ik zijn om mijn zelfstandigheid te behouden?

Om daarop een antwoord te kunnen geven zet VMSA zich in om daar efficiënt en doelgericht passende hulp te organiseren.

Zij heeft kennis over het kunnen bieden van zorg uit

  • Wet langdurige zorg
  • Jeugdwet
  • Wet Maatschappelijke ondersteuning
  • Zorgverzekeringswet
  • Participatiewet

Wij bieden ondersteuning bij aanvraag en uitvoering aan zorgaanbieders en zorgvrager. Zowel in zorgsituaties geboden in zorg in Zorg in Natura of met Persoonsgebonden budget.

Van Milaan Scholing & Advies kan u helpen deze veranderingen in wet en regelgeving te vertalen naar de praktijk.

 

Wij bieden onze expertise aan op volgende gebieden:

Zorginhoudelijk als onafhankelijk cliëntondersteuner: ondersteuning bij complexe hulpaanvragen.

Bedrijfskundig: opzetten van zorgonderneming en inkoop bij gemeente, zorgkantoor of zorgverzekeraar.

Sociaal Juridisch: ondersteuning bij bezwaar en beroep.

Opleiden: deskundigheidsbevordering op uitvoering, Meldcode VeiligThuis en wet en regelgeving.