Een Metgezel  biedt duurzame ondersteuning bij gezinnen met een kind met ZEVMB problematiek. 

ZEVMB staat voor: Zeer ernstig verstandelijk meervoudige beperking. 

 

Metgezel komt voor uit Wij zien je wel tot copiloot

Medio 2017 is de landelijke Werkgroep 'Wij zien je Wel' door staatssecretaris Van Rijn in het leven geroepen om een impuls te geven aan de kwaliteit van leven van gezinnen met een kind met ZEVMB (zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen). 

Ouders van deze kinderen hebben zware zorgtaak. De verantwoordelijkheid voor de complexe zorg rust in veel gevallen 24 uur per dag bij de ouders. Zij hebben vaak te maken met tientallen verschillende professionals en instanties, wisselende contactpersonen, veranderende wet- en regelgeving en voortdurende onzekerheid of dat wat je hebt kunnen regelen, blijvend is. De invulling van hun eigen leven -gezinsleven, partnerrelatie en maatschappelijke participatie- wordt hierdoor voor een groot deel bepaald, of eigenlijk meestal beperkt.Een copiloot kan deze gezinnnen ondersteunen. 

Vanaf 2024 valt het project Copiloot onder gespecialiseerde cliëntondersteuning Metgezel 

Zie voor meer informatie± www.jouwmetgezel.nl