VMSA is inzetbaar bij juridische vraagstukken

Zij kan dit doen vanuit haar rol als: 

  • Sociaal Juridisch dienstverlener bij bezwaar en beroep

  • Mediator gespecialiseerd op het sociaal domein 

  • Onderzoeker na een incident met de Prisma-methode

  • Vertrouwenspersoon