Vmsa.nl
Home » Juridische ondersteuning

VMSA heeft ruime ervaring bij ondersteuning bij vragen waarbij juridische aspecten een rol spelen

Als sociaal Juridisch Dienstverlener en WFT -zorgadviseur biedt zij steun aan bij bezwaar en beroep in het sociaal domein. 

Het bieden van ondersteuning aan zorgaanbieders waar verscherpt toezicht door de inspectie aan de orde is biedt zij snel en pragmatische ondersteuning. 

Als bijzondere curator Jeugd kan zij steun bieden aan  jeugdigen op voordracht van de rechter. 

 

Neem voor vragen of informatie gerust contact met ons op.