Vmsa.nl
Home » SKJ-aanvragen hulp

Bijscholing Jeugdhulp in de regio 

Studiebijeenkomst gericht op actualisering jeugdhulp in de regio op gebied van rechtmatigheid en toegang van zorg.
Gericht op ervaren medewerkers sociaal wijkteam, jeugdteam, CJG, zorgaanbieders, behandelaars, beleidsmedewerkers Gemeenten.

 

Doelstelling: De medewerker weet een hulpvraag te beschrijven, af te wegen en besluiten van de gemeente of CIZ in kader van rechtmatigheid te beoordelen.
Kan de zorgvrager informeren over de werkwijze en beleid van de betreffende gemeente.

duur: 3 uur en 1 uur zelfstudie

accreditatie: 4 punten SKJ

werkwijze: incompany 

Neem voor meer informatie contact met ons op. 

Tweedaagse studie Aan de slag met een hulpvraag 

 

Het sociale domein verandert snel. Professionals in de jeugdhulpverlening werken steeds vaker in integrale teams, dicht bij de burger.

Er is vraag naar breed georiënteerde werkers, die generalistisch en zelf verantwoordelijk kunnen werken. Dit vraagt nieuwe competenties van medewerkers op het gebied van inschatten van veiligheid en op het gebied van oplossingsgerichte gespreksvoering om de eigen kracht van het gezin te activeren.

Werken vanuit de hulpvraag uit het familiegroepsplan wordt gebruikt als uitgangspunt eigen kracht.

 

Twee daagse studie 

Dag 1

Ochtenddeel: Theoretische kader Jeugdwet en het gesprek.

Oriëntatie  aanpalende regelgeving

Middag

Hoe activeer ik cliënten tot het maken van een familiegroepsplan en hoe ga ik hiermee werken.

Wat kom ik tegen en hoe verhoud ik me hiertoe.

Hoe blijf ik steeds weer de familie en zijn/haar mensen betrekken en activeren de regie te behouden en/of opnieuw te nemen Tegen welke grenzen loop ik aan en hoe verken ik deze.

 

Dag 2

Ochtend

Wat dit betekent voor de professional

Hoe de verantwoordelijkheid van de professional voor de veiligheid en opgroeien van kinderen zich verhoudt tot het familiegroepsplan

Hoe visie, waarden en overtuigingen van de professional zich verhouden tot het familiegroepsplan

Hoe het familiegroepsplan onderdeel kan worden van het beleid van de organisatie.

Belangrijke uitgangspunten zijn het versterken van de regiefunctie van de zorgvrager, het bevorderen van zelfredzaamheid en eigen kracht.

Middag oefenen met

Werken en oriëntatie verschillende vormen van familiegroepsplan

Systematische informatieverzameling, probleemanalyse, zorgproducten en methodieken.

Vanuit een theoretisch kader wordt een basis gelegd of een verdieping gemaakt (voor ervaren medewerkers) met de dagelijkse praktijk. Er is een goede afwisseling van theorie en actieve werkvormen.

Door het aanbieden van een huiswerkopdracht wordt een actieve leerhouding ‘gevraagd’ en binnen een interactieve sfeer staat ‘leren van elkaar’ voorop.

 

Accreditatie punten: 6.25 scholing jeugdzorgwerkers

Deze module kan op verzoek ook worden geaccrediteerd voor het Kwaliteitsregister V&V

 

De deelnemers ontvangen een  Bewijs van deelname.

Laat een berichtje achter voor meer informatie over deze scholing: